FINALITATS I ACTIVITATS DE L'AVV DEL REMEI DE VIC

La finalitat genèrica de l'A.V.V. del Remei, és la de disposar d'una infraestructura pròpia de serveis comunitaris, amb una organizació adeqüada i dotada de mitjans humans, materials, econòmics i professionals, que permetin el coneixement, estudi i, quan calgui, intervenció en els problemes i situacions que afectin a persones, grups i/o families del barri, les seves necesitats i legítimes aspiracions, així com per adoptar, plantejar i defendre davant les diferents  administracions, estaments i organitzacions privades, les mesures i mitjans encaminats a donar-hi solució

Finalitats  concretes de l'AVV del Remei de Vic.
Cultura, oci i educació

.-Promoure i fomentar programes i activitats culturals, socials, medioambientals, recreatives, d'oci i educació en el lleure i qualsevol altra activitat que tendeixi a una millora humana, professional i cívica dels habitants del barri

Promoure iniciatives

-Actuar com centre receptor de les iniciatives individuals i col.lectives dels veïns / es. 

Convivència i igualtat

-Fomentar la convivència, la solidaridad i el desenvolupament  lliure i ple de les persones i també els valors de la Pau i la defensa de la Natura. 

-Reivindicar el dret de tots / es els ciutadans / es de participar activament en la creació i consecució d'una societat igualitària.

Actuacions

-Millorar les condicions materials i medioambientals del Barri

-Servir en tot moment de pont entre el veinat i les diferents Administracions Públiques i, en especial, l'Ajuntament de Vic. 

PASSIÓ PEL BARRI

Un militant anarquista, anomenat Ric-Ric, arriba a una petita, remota i oblidada vall pirinenca tot fugint de la policia. Allà coneixerà el cap dels contrabandistes, en Cassian, i la mestra de l’escola, la Mailís, una dona que no combrega amb la mentalitat conservadora dels habitants de la vall. Però tot canvia quan en Ric-Ric, accidentalment, desperta unes criatures extraordinàries, sobrehumanes, que alguns associen amb els menairons de les llegendes locals.

Participa i guanya entrades pel cinema, teatre o vals de descompte dels comerços del barri

Amb

de Remei

FUNGUS. El rei dels Pirineus
lo pare carbasser.jpg
images61.jpg

Coneix l'agenda cultural de la ciutat

Si tens un projecte, ens agradaira coneixe'l

Coneix les entitats i associacions del barri